123

שרים לעד 2

שרים לעד 2, חורף2012 - שרים למען ניצולי שואה, ולמען מתנדבי קרן לעד. קובי אפללו, ששי קשת, אניה בוקשטיין, אפרת גוש ואח'. מנחה: אפרת רייטן
up
down